maandag 12 mei 2008

Het boek dat ons begeleidt: Monumenten in Nederland – Overijssel


Een prachtig boek dat we vonden tijdens een bezoek aan Kasteel Het Nijenhuis in Heino/Wijhe, onderdeel van de Hannema-de Stuers Fundatie. Niet in het dal van de Vecht dit mooie kasteel met altijd interessante exposities, maar bijna aan de oever van de IJssel.

De reeks Monumenten in Nederland is bedoeld als naslagwerk met gegevens over waardevolle objecten. Per dorp of stad wordt een overzicht van de gebouwde omgeving gegeven.

Een handig naslagwerk dus. In het hoofdstuk “Historie” wordt vermeld dat in de tijd van de Romeinen de oevers van de Vecht één van de dichtstbevolkte gebieden was!

'Hier lagen aan beide zijden van de rivier op een onderlinge
afstand van ongeveer twee kilometer zo’n dertig nederzettingen, die elk uit hoogstens drie boerderijen bestonden.'

Drie boerderijen….!

Overijssel is trouwens de naam die pas na 1528 werd gegeven aan het gebied dat toen Oversticht heette. De Vecht ligt in Salland. Salland, Twente en het Land van Vollenhove (de kop van Overijssel) zijn van oudsher de drie bestuurlijke eenheden van Overijssel. Salland is het grootste kwartier van Overijssel. De naam leidt terug naar ‘Isala’, de oude naam van de IJssel. De grenzen van Salland worden gevormd door water. De grens met het Land van Vollenhove wordt gevormd door het Zwarte Water en het Meppelerdiep. De Regge is min of meer de grens met Twente en de IJssel is de grens met de provincie Gelderland.

Salland, waterland dus, want in het midden die mooie, Overijsselse, Vecht.


Gebonden
344 pagina's
500 zwart-witfoto's
ISBN 978 90 400 9200 8
Uitgeverij Waanders

Geen opmerkingen: